English
 
Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT
  Những kĩ năng và tiềm năng tạo việc làm trong tương lai từ năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Đánh giá đồng lợi ích từ giảm phát thải các-bon trong ngành điện

Những kĩ năng và tiềm năng tạo việc làm trong tương lai từ năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Đánh giá đồng lợi ích từ giảm phát thải các-bon trong ngành điện. (2019): - IASS Study, Oktober 2019.
https://doi.org/10.2312/iass.2019.029

Item is

Files

show Files
hide Files
:
IASS_COBENEFITS Study_4880889.pdf (Publisher version), 2MB
Name:
IASS_COBENEFITS Study_4880889.pdf
Description:
Fulltext
Visibility:
Public
MIME-Type / Checksum:
application/pdf / [MD5]
Technical Metadata:
Copyright Date:
-
Copyright Info:
CC BY-SA 4.0

Locators

show
hide
Locator:
https://www.cobenefits.info/ (Supplementary material)
Description:
Informationen zum Projekt
Description:
English Version

Creators

show
hide
 Creators:
Okunlola, Ayodeji1, Contributor              
Nagel, Laura1, Contributor              
Helgenberger, Sebastian1, Contributor              
Thị Khanh, Ngụy2, Contributor
Thị Mai Dung, Nguyễn2, Contributor
Kovac, Sarah2, Contributor
Green Innovation and Development Centre (GreenID), Editor              
Affiliations:
1IASS Institute for Advanced Sustainability Studies Potsdam, ou_96022              
2External Organizations, ou_persistent22              

Content

show
hide
Free keywords: -
 Abstract: Việt Nam có cơ hội chuyển dịch sang lộ trình quy hoạch các-bon thấp của ngành điện trong đó nhấn mạnh vào phát triển công nghệ năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời – các nguồn năng lượng có chi phí đang giảm mạnh tại Việt Nam cũng như toàn thế giới. Tuy nhiên, các bên liên quan và các nhà lãnh đạo trên cả nước cần hiểu rõ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho những tác động đến việc làm đi kèm, không chỉ tính riêng trong ngành năng lượng mà rộng hơn cho cả nền kinh tế. Nghiên cứu đã phân tích những tác động việc làm của nhiều kịch bản phát triển điện tại Việt Nam; nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ dự án COBENEFITS với mục tiêu đánh giá đồng lợi ích của chuyển dịch năng lượng các-bon thấp trên cả nước. Xét đến sự phát triển của ngành điện Việt Nam trong tương lai, bốn kịch bản đã được phân tích: Quy hoạch Điện VII điều chỉnh của Bộ Công thương (kịch bản QHĐ VII (đc)), Kịch bản Chính sách của Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (kịch bản Chính sách DEA), kịch bản các-bon thấp từ Ngân hàng Phát triển Châu Á “Con đường phát triển cácbon thấp cho Việt Nam” (kịch bản Các-bon thấp ADB), và kịch bản Cơ sở và Năng lượng Tái tạo từ Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) (kịch bản Cở sở & NLTT). Báo cáo này nêu ra những tác động tới việc làm, với giả định rằng ngành điện tập trung vào tất cả các công nghệ phát điện được sử dụng trong quy hoạch điện của Chính phủ. Báo cáo cũng đưa ra đánh giá sơ bộ về yêu cầu trình độ kỹ năng và đào tạo chuyên môn cần thiết cho quy hoạch ngành điện hiện tại và tầm nhìn phát triển các-bon thấp trong tương lai của Việt Nam. Bốn kịch bản đều có các mốc thời gian từ năm 2015 đến năm 2030, tương tự với kịch bản QHĐ VII (đc) của Bộ Công thương.

Details

show
hide
Language(s): vie - Vietnamese
 Dates: 2019-102019
 Publication Status: Finally published
 Pages: 25
 Publishing info: -
 Table of Contents: -
 Rev. Type: -
 Degree: -

Event

show

Legal Case

show

Project information

show

Source 1

show
hide
Title: IASS Study
Source Genre: Series
 Creator(s):
Affiliations:
Publ. Info: Potsdam : Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)
Pages: - Volume / Issue: Oktober 2019 Sequence Number: - Start / End Page: - Identifier: -

Source 2

show
hide
Title: COBENEFITS Study
Source Genre: Series
 Creator(s):
Affiliations:
Publ. Info: -
Pages: - Volume / Issue: Tháng 10 năm 2019 Sequence Number: - Start / End Page: - Identifier: -